Par mums

Latvijas Dizaina centrs ir nevalstiska organizācija, kas dibināta ar mērķi stimulēt dizaina attīstību un dizaina kā stratēģiska rīka lietošanu Latvijas ekonomiskajai izaugsmei, inovatīvu produktu un pakalpojumu radīšanai, sabiedrības labbūtības un indivīda dzīves kvalitātes uzlabošanai, ilgtspējīgas vides, kultūras identitātes un valsts tēla stiprināšanai. 

Latvijas Dizaina centrs ir Eiropas Dizaina asociāciju apvienības (BEDA) biedrs un Eiropas Komisijas stratēģiskās iniciatīvas “Jaunais Eiropas Bauhaus” oficiālais partneris. Latvijas Dizaina centrs piedalās nacionālās dizaina politikas veidošanā, pētniecībā un izglītošanā, iniciējot sadarbību un stratēģiskas partnerības ar citām dizaina organizācijām, dizaineriem, uzņēmumiem un dizaina lietotājiem. Ar Kultūras ministrijas atbalstu Latvijas Dizaina centrs uztur radošo industriju komunikācijas platformu FOLD un organizē Latvijas Dizaina gada balvu – augstāko apbalvojumu dizaina jomā Latvijā.

Latvijas Dizaina centrs ir piedalījies Baltijas dizaina izstādes “Tactile Baltics” organizēšanā Londonas Dizaina festivālā kopā ar Lietuvas Dizaina forumu un tiešsaistes platformu NID. Piedaloties dokumenta “Latvijas Dizaina stratēģija 2021-2027” izstrādē, ir izveidota sadarbība ar Latvijas Arhitektu savienību un Latvijas Ainavu arhitektu asociāciju Eiropas Komisijas stratēģiskās iniciatīvas “Jaunais Eiropas Bauhaus” ieviešanai Latvijā. Kopā ar partneriem no Latvijas, Igaunijas un Dānijas Latvijas Dizaina centrs īsteno savu pirmo Eiropas stratēģiskās partnerības projektu — Dizaina un radošās domāšanas attīstīšanas instrumentārija izstrādi.